ตราด หางานตราด สมัครงานตราด รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ ตราด หางานตราด รับสมัครงานตราด รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ตราด หางานตราด สมัครงานตราด รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ ตราด หางานตราด รับสมัครงานตราด รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด ตราด Ø
หางานตราด สมัครงานตราด รับสมัครพนักงานตราด

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 182570 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 119132

ตำแหน่งงานว่างBartender [บาร์เทนเดอร์]

ตำแหน่งงานว่างBartender [บาร์เทนเดอร์]

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ตราด
• จัดเตรียมวัตถุดิบและเครื่องดื่ม ให้พร้อมสำหรับบริการลูกค้า
• ทำความสะอาด จัดเตรียมและจัดเก็บอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้
ตลอดจนดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งานเสมอ
• ดูแลความสะอาดเรียบร้อยบริเวณบาร์
• ผสมเครื่องดื่มตามออร์เดอร์ของลูกค้า
• ผสมเครื่องดื่มให้ได้ตามมาตรฐานของร้าน
• เช็คสต็อกและอุปกรณ์ที่ใช้ในบาร์
• งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานตราด รับสมัครงานตราด : 08/12/2562

เลขที่ประกาศ : 119147

ตำแหน่งงานว่างCommis I

ตำแหน่งงานว่างCommis I

งานประจำ : เงินเดือน N/A

งานประจำ : N/A ตราด
• สามารถปรุงอาหารไทยและยุโรปได้
• เตรียมของสำหรับงานรอบเช้าหรือรอบบ่าย
• ทำอาหารตามมาตราฐานที่กำหนดไว้ในเมนู
• ตรวจสอบวัตถุดิบในสโตร์เเละรับวัตุดิบจาก supplier
• ดูเเลเเละสอนงาน Commis II เเละ Commis III
• ดูเเลความเรียบร้อยในสถานที่ทำงาน
หางานตราด รับสมัครงานตราด : 08/12/2562

เลขที่ประกาศ : 119145

ตำแหน่งงานว่างWaiter/Waitress

ตำแหน่งงานว่างWaiter/Waitress

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ตราด
-ต้อนรับลูกค้า คอยรับออเดอร์ หรือคำสั่งเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มจากลูกค้า
-ดูแล ให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม ให้ข้อมูลต่าง ๆ แก่ลูกค้า
-จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ บนโต๊ะ และภายในบริเวณห้องอาหาร
-ดูแลความสะอาดของอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ รวมทั้งพื้นที่บริเวณห้องอาหาร
-ให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาหาร และเครื่องดื่มตามรายการ (Menu) ที่นำเสนอ
หางานตราด รับสมัครงานตราด : 08/12/2562

เลขที่ประกาศ : 119134

ตำแหน่งงานว่างBell Boy

ตำแหน่งงานว่างBell Boy

งานประจำ : เงินเดือน N/A

งานประจำ : N/A ตราด
ให้บริการลูกค้าในการขนสัมภาระ ให้คำแนะนำกับลูกค้า เกี่ยวกับสถานที่ต่าง ๆ และการบริการภายในโรงแรม
หางานตราด รับสมัครงานตราด : 08/12/2562

เลขที่ประกาศ : 119149

ตำแหน่งงานว่างAssistant Housekeeping Manager

ตำแหน่งงานว่างAssistant Housekeeping Manager

งานประจำ : เงินเดือน N/A

งานประจำ : N/A ตราด
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
1. ช่วยเหลือในการบริหารและจัดเตรียมแผนการเงินทั้งระยะยาวและระยะสั้นอย่างถูกต้องเหมาะสมสำหรับส่วนงานรักษาความสะอาดและซักรีดและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโรงแรม
2. ช่วยเหลือผู้จัดการแผนกแม่บ้าน ในการบริหารงานส่วนงานรักษาความสะอาดประจำวันของแผนกแม่บ้าน และ แผนกซักรีด ทั้งในส่วนห้องพักแขกและบริเวณต่าง ๆ ภายในโรงแรม
3. สื่อสารในงานแจ้งซ่อมต่าง ๆ เมื่อจำเป็นตามความเมาะสม
4. แจกจ่ายงานและความรับผิดชอบประจำวัน
5. รักษาไว้ซึ่งความปลอดภัยของพนักงา
หางานตราด รับสมัครงานตราด : 08/12/2562

เลขที่ประกาศ : 119150

ตำแหน่งงานว่างHousekeeping Manager [ผู้จัดการแผนกแม่บ้าน]

ตำแหน่งงานว่างHousekeeping Manager [ผู้จัดการแผนกแม่บ้าน]

งานประจำ : เงินเดือน N/A

งานประจำ : N/A ตราด
หน้าที่หลัก:
- ควบคุมดูแลรับผิดชอบการทำงานและประสานงานกิจกรรมต่างๆในแผนกแม่บ้าน
- บริหารจัดการพนักงานในแผนก อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความมั่นใจ วินัยความประพฤติ และวินัยในลักษณะที่ดีแก่พนักงาน
- เตรียมขั้นตอนมาตรฐานของการทำงานให้แก่พนักงานในแผนก
- สั่งซื้อของใช้ในแผนกแม่บ้านโดยผ่านแผนกจัดซื้อ
- แก้ปัญหาการร้องเรียนและการร้องขอของลูกค้าที่ใช้บริการ
- ให้ความรู้และอบรมพนักงานในแผนกแม่บ้าน
- ควบคุม/ดูแลพนักงานในแผนกแม่บ้านให้เป็นไปตามกฎระเบียบของโรงแรม
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย จ
หางานตราด รับสมัครงานตราด : 08/12/2562
เลขที่ประกาศ : 119152

ตำแหน่งงานว่างFront office Supervisor

ตำแหน่งงานว่างFront office Supervisor

งานประจำ : เงินเดือน N/A

งานประจำ : N/A ตราด
- Ensure Outstanding customer care at all times.
- Maintains a friendly, cheerful and courteous demeanour at all times.
- Responds to telephone and in-person inquiries regarding reservations, hotel information and guest concerns.
- Supervise daily shift process ensuring all team members adhere to standard operating procedures.
- Train, direct the work of, resolve issues/problems and coach and counsel the front desk team members to ensure a quality operation.
- Resolve customer issues, compl
หางานตราด รับสมัครงานตราด : 08/12/2562

เลขที่ประกาศ : 119142

ตำแหน่งงานว่างF&B Manager

ตำแหน่งงานว่างF&B Manager

งานประจำ : เงินเดือน N/A

งานประจำ : N/A ตราด
- Manage all F&B and day-to-day operations within budgeted guidelines and to the highest standards
- Preserve excellent levels of internal and external customer service
- Continuously make necessary improvements
- Lead F&B team by attracting, recruiting, training and appraising talented personnel
- Establish targets, KPI’s, schedules, policies and procedures
- Provide a two-way communication and nurture an ownership environment with emphasis in motivation and teamwork
- Comply with all hea
หางานตราด รับสมัครงานตราด : 08/12/2562

เลขที่ประกาศ : 119156

ตำแหน่งงานว่างReceptionist

ตำแหน่งงานว่างReceptionist

งานประจำ : เงินเดือน N/A

งานประจำ : N/A ตราด
- Welcome customers
- Check-in, Check-Out
- Greet and meet and assist guest upon the arrival
- To be responsible for the overall care and service for guests throughout their stay.
- Assists and follows up guests’ requests and inquiries.
- Provide information and service based on the hotel standards and policies.
- Knows the type of rooms available as well as their location and layout
- Knows the selling status, rates, and benefits of all packages plans
- Understands the hotel's poli
หางานตราด รับสมัครงานตราด : 08/12/2562

เลขที่ประกาศ : 119160

ตำแหน่งงานว่างSales Manager / Senior Sales Manager - Based in Bangkok Office

ตำแหน่งงานว่างSales Manager / Senior Sales Manager - Based in Bangkok Office

งานประจำ : เงินเดือน N/A

งานประจำ : N/A ตราด
- Focus on wholesales market.
- Maximize all Conference & Events revenue opportunities.
- Achieving growth and hitting sales targets by successfully managing the sales team.
- Build and promote strong, long-lasting customer relationships by partnering with them and understanding their needs.
- Understand the competitive marketplace and implement approaches to ensure the hotel stays competitive in the local market.
- Identify emerging markets and market shifts while being fully aware of new
หางานตราด รับสมัครงานตราด : 08/12/2562

เลขที่ประกาศ : 119136

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมบำรุง

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมบำรุง

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ตราด
งานช่างซ่อมบำรุงทั่วไป (ซ่อมแอร์,ไฟฟ้า,ปะปา,โทรศัพท์)
หางานตราด รับสมัครงานตราด : 08/12/2562

เลขที่ประกาศ : 119155

ตำแหน่งงานว่างReceptionist (Chinese Speaking)

ตำแหน่งงานว่างReceptionist (Chinese Speaking)

งานประจำ : เงินเดือน 15,000

งานประจำ : 15,000 ตราด
- Check-in, Check-Out
- Greet and meet and assist guest upon the arrival.
- To be responsible for the overall care and service for guests throughout their stay.
- Assists and follows up guests’ requests and inquiries.
- Provide information and service based on the hotel standards and policies.
- Prepare Report for the next day.
- Other duties as assigned.
หางานตราด รับสมัครงานตราด : 08/12/2562
เลขที่ประกาศ : 119144

ตำแหน่งงานว่างChief Engineer

ตำแหน่งงานว่างChief Engineer

งานประจำ : เงินเดือน ์N/A

งานประจำ : ์N/A ตราด
Responsible for the operation and maintenance of the physical plant, engineering facilities, efficiency of equipment and machinery, for the energy and water efficiency, the safety and emergency procedures, and being adhered to governmental regulation, National Environmental Boards, and the Engineering & Safety & Emergency Standards policy.
หางานตราด รับสมัครงานตราด : 08/12/2562

เลขที่ประกาศ : 119148

ตำแหน่งงานว่างRooms Division Manager

ตำแหน่งงานว่างRooms Division Manager

งานประจำ : เงินเดือน N/A

งานประจำ : N/A ตราด
• Oversee Rooms Division operations including, but not limited, to Concierge, Reception, Housekeeping and Engineering
• Evaluate Guest satisfaction levels and monitor trends with a focus on continuous improvement
• Operate within departmental budgets through effective stock and cost controls and well managed schedules
• Set departmental targets and objectives, work schedules, budgets, and policies and procedures
• Monitor the appearance, standards and performance of the Room Division Team wi
หางานตราด รับสมัครงานตราด : 08/12/2562

เลขที่ประกาศ : 119143

ตำแหน่งงานว่างChief Gardener หัวหน้าคนสวน

ตำแหน่งงานว่างChief Gardener หัวหน้าคนสวน

งานประจำ : เงินเดือน N/A

งานประจำ : N/A ตราด
ดูแลสวน ต้นไม้ พื้นที่สนามของโรงแรม

มีความเป็นผู้นำ

ทำรายงานส่งหัวหน้าแผนก
หางานตราด รับสมัครงานตราด : 08/12/2562

เลขที่ประกาศ : 119133

ตำแหน่งงานว่างครูสอนภาษาอังกฤษนักเรียนระดับปฐมวัย

ตำแหน่งงานว่างครูสอนภาษาอังกฤษนักเรียนระดับปฐมวัย

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ตราด
ดำเนินงานเกี่ยวกับการบริการขับรถส่งลูกค้า,พนักงานและงานด้านอื่นที่ได้รับมอบหมาย
หางานตราด รับสมัครงานตราด : 08/12/2562

เลขที่ประกาศ : 119135

ตำแหน่งงานว่างExecutive Chef

ตำแหน่งงานว่างExecutive Chef

งานประจำ : เงินเดือน ์N/A

งานประจำ : ์N/A ตราด
Manages all parts of the kitchen for example: Raw material costs, prepare recipes to be standard, control of property and kitchen equipment, Training staff for the kitchen and hygiene etc.
หางานตราด รับสมัครงานตราด : 08/12/2562

เลขที่ประกาศ : 119141

ตำแหน่งงานว่างพนักงานเสิร์ฟ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานเสิร์ฟ

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ตราด
รับออร์เดอร์ บริการลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในร้านอาหาร
หางานตราด รับสมัครงานตราด : 08/12/2562
เลขที่ประกาศ : 119137

ตำแหน่งงานว่างSteward (ล้างจาน)

ตำแหน่งงานว่างSteward (ล้างจาน)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ตราด
ดูแลความสะอาดภายในครัว, ห้องเตรียมล้างจาน
ทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆ ตรวจเช็คอุปกรณ์ทำครัว ให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ
หางานตราด รับสมัครงานตราด : 08/12/2562

เลขที่ประกาศ : 119157

ตำแหน่งงานว่างReservation Staff

ตำแหน่งงานว่างReservation Staff

งานประจำ : เงินเดือน N/A

งานประจำ : N/A ตราด
- Dealing with guests over the telephone
- Greet and meet and assist guest upon the arrival
- Taking and inputting reservations
- Negotiating rates in hotels
- Upselling, or offering a more expensive room to the customer
หางานตราด รับสมัครงานตราด : 08/12/2562

หางานตราด สมัครงานตราด รับสมัครพนักงานตราด
ตราด ฝึกงานตราด งานชั่วคราวตราด งานนอกเวลาตราด งานประจำตราด งานราชการตราด งานต่างประเทศตราด งานอื่นๆตราด
หางานตราด สมัครงานตราด รับสมัครพนักงานตราด
ตราด ฝึกงานตราด งานชั่วคราวตราด งานนอกเวลาตราด งานประจำตราด งานราชการตราด งานต่างประเทศตราด งานอื่นๆตราด