ตราด หางานตราด สมัครงานตราด รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ ตราด หางานตราด รับสมัครงานตราด รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ตราด หางานตราด สมัครงานตราด รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ ตราด หางานตราด รับสมัครงานตราด รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด ตราด Ø
หางานตราด สมัครงานตราด รับสมัครพนักงานตราด

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 182570 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 119146

ตำแหน่งงานว่างAssistant HR Manager

ตำแหน่งงานว่างAssistant HR Manager

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ ตราด
รับผิดชอบด้านการฝึกอบรมและสามารถจัดฝึกอบรมได้ ดูแลงานทั่วไปของแผนก เช่น การรับสมัครพนักงาน สวัสดิการต่างๆ งานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม กฎหมายแรงงาน และแรงงานต่างด้าว
หางานตราด รับสมัครงานตราด : 08/12/2562

เลขที่ประกาศ : 119140

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชี GL (General Ledger Officer)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชี GL (General Ledger Officer)

งานประจำ : เงินเดือน N/A

งานประจำ : N/A ตราด
- ตรวจสอบและบันทึกยอดเงินใน Statement Bank ของแต่ละบัญชีเข้าระบบบัญชีแยกประเภท (GL)
- ปริ้น Report Credit Card เขียน ใบสำคัญรายวันทั่วไป (Journal Voucher) ต้นฉบับนำส่งแผนก AR ส่วนสำเนาเก็บเข้าไฟล์เอกสาร GCR เพื่อบันทึกลงบัญชีแยกประเภท (GL)
- จัดเก็บรวบรวม EDC Report ตัวจริงจากทางธนาคารจะจัดส่งมาให้ทางไปรษณีย์ทุกสิ้นเดือนรวบรวมส่งให้กับแผนก
- ปริ้น บัญชีแยกประเภท (GL) ในแต่ละวันที่บันทึกมาตรวจสอบความถูกต้องของ Code บัญชี และอัพเข้าระบบ บัญชีแยกประเภท (GL)
- ทุกสิ้นเดือนปริ้น บัญชีแยกประเภท (G
หางานตราด รับสมัครงานตราด : 08/12/2562

เลขที่ประกาศ : 119151

ตำแหน่งงานว่างPublic Area Attendant

ตำแหน่งงานว่างPublic Area Attendant

งานประจำ : เงินเดือน N/A

งานประจำ : N/A ตราด
- ทำความสะอาดและให้บริการต่างๆ เช่น ห้องนอน ห้องนั่งเล่น ห้องอาบน้ำ และห้องส้วม รวมถึงทางเดินหน้าห้องพักให้ได้ตามมาตราฐานที่กำหนด
- เช็คทรัพย์สินต่างๆให้พร้อมใช้งานตลอดเวลาและไม่ให้เกิดการสูญหาย
- จัดเตรียมเครื่องสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆให้ได้ตามมาตราฐานที่ได้กำหนดไว้
หางานตราด รับสมัครงานตราด : 08/12/2562

เลขที่ประกาศ : 119153

ตำแหน่งงานว่างAssistant Front Office Manager

ตำแหน่งงานว่างAssistant Front Office Manager

งานประจำ : เงินเดือน N/A

งานประจำ : N/A ตราด
- Manages and motivates the Front Office team in order to provide a high standard of service for customers.
- Welcomes guests and fosters customer loyalty through his/her friendly manner.
- Customer Satisfaction (Guest Feedback, Social Media Review).
- Handles any guest complaints or contentious issues that cannot be settled directly by team members and provides a fast solution.
- Ensure that personalized service is offered to each and every guest.
- Review arrival list for all arrivals and
หางานตราด รับสมัครงานตราด : 08/12/2562

เลขที่ประกาศ : 119138

ตำแหน่งงานว่างIT Support

ตำแหน่งงานว่างIT Support

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ตราด
ทำหน้าที่ดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ ในการบำรุงรักษา การแก้ไข software และ Hardware เมื่อคอมพิวเตอร์ในบริษัทมีปัญหา
หางานตราด รับสมัครงานตราด : 08/12/2562

เลขที่ประกาศ : 119139

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ตราด
ลูกหนี้, รายจ่าย, ภาษี
หางานตราด รับสมัครงานตราด : 08/12/2562
เลขที่ประกาศ : 111230

ตำแหน่งงานว่างพ่อครัว / แม่ครัวหลัก ประจำครัว

ตำแหน่งงานว่างพ่อครัว / แม่ครัวหลัก ประจำครัว

งานประจำ : เงินเดือน 18,000 +

งานประจำ : 18,000 + ตราด
ประกอบอาหารครัวหลัก
หางานตราด รับสมัครงานตราด : 24/11/2562

เลขที่ประกาศ : 111231

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน 12,000

งานประจำ : 12,000 ตราด
บัญชีรายรับ - รายจ่าย , ส่งภาษี
หางานตราด รับสมัครงานตราด : 24/11/2562

เลขที่ประกาศ : 111207
เลขที่ประกาศ : 102445

ตำแหน่งงานว่างsteward Supervisor

ตำแหน่งงานว่างsteward Supervisor

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง ตราด
ดูแลทรัพย์สินในแผนกร้านอาหารในด้านอุปกรณ์ ต่างๆ ให้สะอาดถูกหลักอนามัย รวมถึงการแตกหักเสียหายให้น้อยที่สุด
หางานตราด รับสมัครงานตราด : 28/09/2562

หางานตราด สมัครงานตราด รับสมัครพนักงานตราด
ตราด ฝึกงานตราด งานชั่วคราวตราด งานนอกเวลาตราด งานประจำตราด งานราชการตราด งานต่างประเทศตราด งานอื่นๆตราด
หางานตราด สมัครงานตราด รับสมัครพนักงานตราด
ตราด ฝึกงานตราด งานชั่วคราวตราด งานนอกเวลาตราด งานประจำตราด งานราชการตราด งานต่างประเทศตราด งานอื่นๆตราด